Politics

Aantal internationale studenten in Nederland blijft stijgen

In het studiejaar 2021-2022 staan opnieuw meer internationale studenten ingeschreven bij een universiteit of hbo-instelling. Dat blijkt uit vrijdag gepubliceerde cijfers van het CBS. In totaal volgen zo’n 115.000 studenten uit het buitenland een opleiding in Nederland, ruim 11.000 meer dan in het jaar ervoor.

Er studeren dit jaar ruim 80.000 internationale studenten aan een universiteit en bijna 35.000 duizend aan een hbo-instelling. In het verleden waren vooral masteropleidingen in trek, maar sinds 2017-2018 komen steeds meer studenten voor een bacheloropleiding naar Nederland. Inmiddels is een kwart van alle eerstejaarsstudenten niet afkomstig uit Nederland, in het wetenschappelijk onderwijs is dit zelfs bijna 40 procent.

De internationalisering van het hoger onderwijs is een onderwerp dat politiek vaak ter discussie staat. Onder meer de verengelsing van het curriculum en de gevolgen van de groei voor zowel de universiteit als de woningcrisis worden daarbij geagendeerd. Ook klonk de afgelopen jaren kritiek op de actieve werving van internationale studenten door universiteiten. Hiermee zouden zij inmiddels zijn gestopt, bleek in augustus vorig jaar uit een rondgang van het Financieele Dagblad.

Numerus fixus

Universiteiten kunnen de instroom beperken door een numerus fixus in te stellen op populaire opleidingen, maar die beperking geldt ook voor Nederlandse studenten. Volgens Europese afspraken mogen Nederlandse onderwijsinstellingen niet specifiek buitenlandse studenten weigeren als zij uit de EU afkomstig zijn.

Instellingen hebben financieel baat bij de komst van internationale studenten. Zij moeten jaarlijks een subsidiebedrag van de overheid verdelen op basis van het aantal studenten en het aantal afgegeven diploma’s. Wie de meeste studenten heeft, krijgt het grootste deel van de subsidie. Hierdoor kan het gebeuren dat een universiteit er ondanks een groei in het aantal studenten financieel op achteruit groeit, omdat studentenaantallen van andere instellingen harder groeien.

Tegelijk hebben bedrijven in bepaalde sectoren baat bij de komst van internationale studenten. Zij kunnen na het behalen van hun diploma helpen om personeelstekorten op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Met name studenten met een technische of natuurkundige achtergrond slagen er vaak in om na hun studie een baan te vinden in Nederland. Het Centraal Planbureau becijferde in 2019 dat een in Nederland afgestudeerde Europese student gedurende zijn hele leven gemiddeld zo’n 5.000 euro tot 17.000 euro bijdraagt aan de Nederlandse economie.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.