Lifestyle

Alleen in Frankrijk: Diplomaten staken over de hele wereld


Franse diplomaten zijn zoals aangekondigd vandaag gaan staken. Ze maken zich boos om wat ze zien als de zoveelste bezuinigingsronde op Buitenlandse Zaken. De Franse regering zou onvoldoende waardering hebben voor het vak van diplomaat, en het teveel zien als gewoon een andere vorm van ambtenarij. Diplomaten genieten nu nog een zekere status aparte binnen het overheidsapparaat. Het afschaffen van deze status moet het makkelijker maken voor ambtenaren bij andere ministeries om de overstap te maken, en diplomaat te worden. Volgens veel huidige diplomaten zal dit afbreuk doen aan de professionaliteit, en leiden tot een instroom van amateurs. De regering ziet de hervormingen juist als een modernisering die hoog nodig is om de diplomatie minder elitair en diverser te maken.

Het is niet de eerste keer dat Franse diplomaten gaan staken. In 2003 vond ook een staking plaats om geplande bezuinigingen tegen te houden. De Franse diplomatieke dienst is op die van VS en China na de grootste in de wereld. Het land heeft ongeveer 1800 diplomaten in dienst, en bijna elk land heeft een Franse ambassade. De werkzaamheden zullen vandaag op veel van die ambassades tot een absoluut minimum teruggebracht zijn.

Op Twitter stromen onder #diplo2metier de beelden binnen van Frans ambassadepersoneel en medewerkers in Parijs.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.