Politics

Clemens Cornielje, volbloed liberaal die streed voor het homohuwelijk, overleden

Tumor

Begin 2010 werd longkanker bij hem geconstateerd. Door de behandeling moest hij zijn werk een tijdlang neerleggen, maar in de loop van het jaar kon hij weer aan de slag. Hij werd in 2011 door Provinciale Staten voorgedragen voor een tweede termijn van zes jaar.

In 2012 werd nierkanker bij hem geconstateerd. Het zag er slecht uit maar door “een wonder” genas hij.

“Een experimenteel medicijn heeft mij gered, een nieuwe dna-technologie”, zei hij in januari 2017 in De Stentor. “Niemand weet hoe dit verder zal gaan. Ik heb voldoende energie. Ik heb uitzaaiingen maar die zijn klein. Klein geworden door de medicijnen.”

Toch ging het niet veel later weer mis met zijn gezondheid. In april 2017 maakte Cornielje bekend dat er een hersentumor bij hem was ontdekt en dat de prognose heel slecht is. Cornielje zei te hopen op “een tweede wonder”, maar die zomer werd hij ook nog geveld door meningitis.

Dat tweede wonder kwam er toch: hij leefde nog bijna vijf jaar, al was hij zo kwetsbaar dat hij sinds de uitbraak van corona zijn contacten met de buitenwereld tot het uiterste minimum beperkte.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.