News

Coalitie zoekt koopkrachtdeal met links | Binnenland

Tot een deal is het voorlopig nog niet gekomen. VVD-fractieleider Sophie Hermans wilde alleen kwijt dat het een ’goed gesprek’ was. Attje Kuiken (PvdA) noemde het een ’nuttig’ gesprek: „Maar wat dat oplevert, moeten we afwachten.”

De linkse partijen hebben een plan op tafel gelegd om lage en lagere middeninkomens tegemoet te komen voor de rap stijgende prijzen. Ze willen iedereen die recht op zorgtoeslag heeft 500 euro extra geven. Het is volgens GL-leider Jesse Klaver bijkans de enige manier om nog wat aan de koopkracht van dit jaar te doen.

De coalitie zoekt steun in de Kamer voor de Voorjaarsnota, waarin al tal van wensen van de oppositie (AOW-stijging, geen bezuiniging op jeugdzorg) verwerkt zijn. Maar PvdA en GL hebben al gezegd tegen de begrotingswijziging te stemmen als er niks aan de koopkracht wordt gedaan. Als het ’500 euro-plan’ wordt omarmd, zullen de partijen zich wel achter de Voorjaarsnota scharen.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.