Politics

De luxe om in vredestijd te verkeren


Of verkiezingen werkelijk ‘het feest van de democratie zijn’, daar ben ik niet helemaal uit. Van Rusland tot Wit-Rusland, van landen uit Azië tot Afrika en het Midden-Oosten vormen verkiezingen het schaamlapje dat een geperverteerde rechtsorde moet verdoezelen. Dit ritueel wordt dan stelselmatig geschonden door fraude en andere middelen om machtswellustelingen een democratische legitimiteit te verschaffen.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.