Business

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden start pilot Digitale Toegang rijksbelastingen


Procespartijen loggen in via Mijn Rechtspraak met DigiD (burgers) of eHerkenning (organisaties). Procesvertegenwoordigers loggen in met DigiD (gemachtigde), Advocatenpas (advocaten) en eHerkenning (belastingadviseurs en andere juridische professionals). 

Voor burgers geldt dat zij nu al de mogelijkheid hebben om digitaal een beroepschrift en aanvullende stukken in te dienen in rijksbelastingprocedures bij het gerechtshof. Dit eenrichtingsverkeer verandert nu in tweerichtingsverkeer. Procespartijen kunnen een zaak indienen, verweer voeren, andere stukken uitwisselen met de Rechtspraak en het dossier inzien. Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.