Lifestyle

Juliaan van Acker – Het christendom van Trump en Poetin


Wat velen is ontgaan is de rol die religie heeft gespeeld bij de bestorming van het Capitool in Washington op 6 januari 2001. Op borden stond ‘Jesus saves‘, psalmen en andere geestelijke liederen werden door megafoons gezongen en sommigen droegen armbanden met ‘Armor of God‘, dit is een engel in wapenuitrusting, klaar om voor God te strijden. De bestorming was voor deze lieden duidelijk religieus geïnspireerd. God stond achter hun strijd.

Doneer aan TPO

Volgens het Aspen Institute, een steenrijke liberale think tank, gevestigd in Washington en gesubsidieerd door onder andere Rockefeller en Bill Gates, gaat het hier om ‘christelijk nationalisme’. Dit instituut ziet een opmars van dit nationalisme dat het streven naar gelijkheid en ‘echte democratie’ bedreigt. Het Christelijk nationalisme is gebaseerd op het geloof dat Anglo-Saksische protestanten Gods’ uitverkoren volk zijn en daarom is ‘White Supremacy‘ gerechtvaardigd.

Het Aspen Institute ziet het christelijk nationalisme als een groot gevaar omdat het getolereerd wordt. De betogers in Washington werden op die dag niet zo hard aangepakt als zwarten die een betoging houden. Dit christelijk nationalisme duikt altijd op als de patriarchale macht wordt bedreigd. Bij de aanhangers van Trump gaat het niet alleen om economische motivatie, maar een deel vreest ook voor een aanval op hun cultuur. De verkiezing destijds van een zwarte president was voor deze laatste groep een wake-up call.

Gevaarlijk en polariserend

Het christelijk nationalisme wordt als een gevaar gezien omdat het gelijke kansen en gelijke rechten voor allen verhindert. De blanken willen blijven domineren en controleren. Dit nationalisme is een onkruid dat als de wortels niet worden weggesneden steeds verder voortwoekert.

Dit soort verklaringen van liberale zijde lijken mij uitermate gevaarlijk en polariserend. Het zijn de Anglo-Saksische protestanten die het land hebben opgebouwd tot een grootmacht. De protestantse ethiek inspireert tot naastenliefde, barmhartigheid, opkomen voor de verdrukten overal ter wereld en hard werken om welvaart en welzijn te creëren. Er gaat weliswaar veel mis, maar in vergelijking met andere culturen is de Anglo-Saksische beschaving op veel fronten gewoonweg superieur. Dat is trouwens de reden waarom miljoenen vanuit alle windrichtingen emigreren naar de Verenigde Staten. Het is begrijpelijk dat om religieuze redenen er angst is voor het ondergraven van de eigen cultuur die zoveel heeft verwezenlijkt.

Volgens mij zou het Aspen Institute beter de vraag stellen hoe de verworvenheden van de Anglo-Saksische cultuur behouden kunnen blijven in een multiculturele samenleving, waar de blanke protestanten over enkele decennia een minderheid zullen zijn. Ik houd mijn hart vast. Het is wat makkelijk om een pleidooi te houden voor gelijke kansen en gelijke rechten. Er zijn nogal wat linkse bewegingen in de VS die geen gelijke kansen en gelijke rechten gunnen aan de blanke bevolking. Ik zou het liever hebben over gelijke plichten, ook en in het bijzonder voor diegenen die naar de VS emigreren.

Useful idiots

Een sprekend voorbeeld is de academische vrijheid. Die vrijheid is fundamenteel voor wetenschappelijk onderzoek. Deze vrijheid wordt in de vrijwel alle Amerikaanse universiteiten fel beknot, precies vanuit bewegingen die blanken gewoonweg haten; zelfs andere blanken doen als useful idiots mee aan deze hetze. Ik dacht dat het voor academici en voor studenten juist een plicht is om te zeggen wat ze denken. Uit enquêtes blijkt dat op de Amerikaanse universiteiten velen niet meer durven te zeggen wat ze denken.

Er is een kans dat de multiculturele samenleving tot het verval van de Anglo-Saksische beschaving zal leiden. Een soort moderne versie van het verhaal van de Toren van Babel. Het is mijn persoonlijke overtuiging dat deze ontwikkeling onomkeerbaar is. Als het christendom verdwijnt, wat komt er dan in de plaats? De islam? De aanbidding van het Gouden Kalf, als symbool van het materialisme? Of uit geestelijke armoede een nihilistische levenshouding waar elke zinvraag wordt onderdrukt? Dat nihilisme is er in feite al want de meeste actiegroepen deconstrueren de westerse (lees christelijke) waarden en bieden niets in de plaats. Het is om die reden begrijpelijk dat Trump door religieus geïnspireerde Amerikanen wordt gezien als de redder van het christendom.

Van de Russische president Poetin wordt gezegd dat hij zichzelf ziet als de redder van het ware christendom en van de ziel van het Russische volk. Daarom moet een strijd worden gevoerd tegen het decadente Westen die nihilistisch en atheïstisch is geworden. Oekraïne heult mee met het Westen en daarom is het de heilige plicht van Rusland het Oekraïense volk te herenigen in het heilig Russische rijk.

Linkse nihilisten

Op dit moment is er een propaganda- en informatie-oorlog aan de gang, zowel in het Westen als in Rusland. Daarom is het heel moeilijk de intenties van de strijdende partijen te beoordelen. Ik beperk mij hier tot de vraag hoe de gevaarlijke en steeds toenemende polarisatie kan worden aangepakt. Dit is een prangende vraag omdat diegenen die denken dat ‘God met hen is’ radicaler, roekelozer en gemotiveerder zijn dan anderen die hun eigen beschaving of hun eigen land de schuld geven van alle ellende in het verleden en het heden. Er zou onder de ‘door God geroepenen’ iemand kunnen opstaan die het gebruik van atoomwapens als een middel zien om de duivelse krachten te verdelgen en het Godsrijk op aarde te brengen.

Mijn hypothese is dat de polarisatie vooral veroorzaakt wordt doordat de gewone man in onze samenleving zich door de ‘elite’ en door de instituties verraden voelt. Het gemeenschappelijke verhaal, de moraal en de tradities die eeuwenlang verbondenheid brachten tussen de mensen werd geboden door het christendom. Linkse nihilisten hebben dit gedeconstrueerd. Ze zijn binnengedrongen in de grote oorspronkelijk christelijke politieke partijen, daarom is er al twijfel aan de C van de CDA.

Toren van Babel

Ook hebben ze de macht verworven in de christelijke universiteiten die zich eerder schamen om hun oorspronkelijke identiteit. Omroepen en kranten die oorspronkelijk christelijk waren leven nu onder een linkse dictatuur. Zelfs het Koningshuis weert christelijke symbolen, voorlopig nog onschuldig door het weren van een kerstboom. Vrijwel alles wat vroeger een duidelijke christelijke identiteit had, werd en wordt door linkse nihilisten ondermijnd. Dat ging heel geleidelijk, zodat het pas opviel toen het te laat was. Om die reden is onze beschaving niet alleen weerloos geworden tegenover een imperialistische religie als de islam die indringt in alle instituties, maar het volk voelt zich verlaten en verraden door de maatschappelijke instituties.

Is er nog hoop? Ik denk het niet. Trump zint op wraak. Poetin heeft een oorlog ontketend, wat alles behalve christelijk is. Duitsland zal honderd miljard investeren in bewapening. De Toren van Babel eindigde in chaos en toen greep God in. Maar God is nu dood.

 

Lees ook van Juliaan van Acker:

Oorlog tegen een broedervolk is waanzin en kwaadaardig
Het failliet van westerse buitenlandse interventies
Het ontbreekt aan een hogere morele instantie

 Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.