News

Lang hoopte Rob Jetten het onvermijdelijke te kunnen vermijden: kolen zijn geen taboe meer


Lang hoopte minister Rob Jetten dat de kolencentrales uit konden blijven. Maar toen ook Duitsland in de problemen kwam, was er geen houden meer aan.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.