News

Meer dan 40.000 Nederlanders aan corona overleden volgens CBS | Binnenland

Registraties van de doodsoorzaak komen steevast later bij het CBS binnen dan de melding van een gemeente dat iemand is overleden. Daardoor valt van de meest recente sterftecijfers nooit precies te zeggen welke factoren daar een rol in speelden. In mei was nog steeds sprake van oversterfte, maar in mindere mate dan in april, blijkt uit de cijfers die het statistiekbureau donderdag publiceerde.

Oversterfte wil zeggen dat meer mensen zijn overleden dan op basis van cijfers uit het verleden wordt verwacht. In mei overleden ongeveer zevenhonderd mensen meer. Het ging vooral om mensen die een vorm van langdurige zorg kregen, zoals verpleeghuisbewoners. Onder de rest van de bevolking was de sterfte in mei ook relatief aan de hoge kant, maar viel het aantal overlijdens binnen de schommelingen die nu eenmaal kunnen voorkomen.

In april lag het sterftecijfer aanmerkelijk hoger. Toen gingen wekelijks gemiddeld zo’n vierhonderd mensen meer dood dan normaal. Onderzoekers hadden nog niet genoeg gegevens om dat te verklaren, maar ze vermoedden een verband met corona en de griepepidemie die toen nog heerste. Het RIVM verklaarde op 25 mei dat de griepgolf weer voorbij was.

De CBS-cijfers maken nu duidelijk dat in de laatste week van mei geen sprake meer was van oversterfte. Dat was alleen in de drie weken daarvoor het geval.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.