Politics

Ongehoord Nederland bewijst dat Mediawet niet van deze tijd meer is

De publieke omroep heeft het paard van Troje in huis gehaald met de nieuwe omroep Ongehoord Nederland. Een verrassing is dat niet. De programma’s die nu twee dagen per week worden uitgezonden op de publieke omroep zijn nog het meest vergelijkbaar met het Amerikaanse Foxnews. Net als die zender nodigt de omroep alleen een select groepje gelijkgezinden uit, die vervolgens ongehinderd door enig journalistiek tegenwicht, de feiten mogen verdraaien en ongefundeerde meningen verkondigen.

De omroep tart daarmee belangrijke journalistieke codes. Die gaan over het brengen van feiten, het streven naar hoor- en wederhoor en duidelijk onderscheid maken tussen feiten en meningen. Vooral die scheiding wordt node gemist bij Ongehoord Nederland.

ON-oprichter Arnold Karskens is vooral aan het bluffen met zijn stelling dat de uitzendingen gewoon passen binnen de Omroepwet. Volgens de wet mag iedere omroep nieuws en actualiteiten vanuit het eigen perspectief belichten. Maar een politicus niet weerspreken die een minister onjuistheden in de mond legt, heeft niets met eigen perspectief te maken. Het is een actie persoonsbeschadiging, en het ondergraaft de journalistiek zelf. Karskens suggereert dat alle omroepen op deze manier met nieuws omgaan. Maar ON brengt doelbewust nepnieuws, over de coronavaccinaties, stikstof en Rusland. De omroep ageert al lang tegen de NOS omdat het geen onafhankelijk nieuwsmedium zou zijn en ‘blanke mensen discrimineert’.

Ongemak bij het gegeven advies

Het was vorig jaar betrekkelijk eenvoudig voor Ongehoord Nederland om een zendmachtiging te krijgen na het binnenhalen van de juiste hoeveelheid handtekeningen. De minister kon niet anders dan de voordracht van de Raad van Cultuur, het Commissariaat van de Media en de NPO opvolgen. Het commissariaat en de RvC uitten hooguit enig ongemak bij het gegeven advies. Zij stelden dat de Mediawet te weinig handvatten geeft om ON tegen te houden.

De NPO- ombudsman gaat nu onderzoeken in hoeverre ON de door hen onderschreven journalistieke gedragscode schendt. Maar dit kan lang gaan duren. Het Commissariaat voor de Media noemt ingrijpen onwenselijk. Dat ‘riekt’ naar censuur en gaat tegen de vrijheid van meningsuiting in, stelt het hoofd beleidsadvies.

Er durfde zich destijds niemand te branden aan ON, en nu is het te laat. Elk argument om de omroep van de buis te halen, zal weersproken worden met een beroep op de vrijheid van meningsuiting en de pluriformiteit van de omroepen.

Wat de bedoelingen van ON ook zijn, deze omroep maakt in ieder geval glashelder dat er strengere en duidelijker criteria nodig zijn om via de Mediawet een omroep stevig bij te sturen. Want de huidige criteria zijn te slap. Maar dat is dan ook de enige constructieve bijdrage van deze omroep.

Het commentaar is de mening van Trouw, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.