Business

Richtlijn voor sanctionering van schending van essentiële informatieplichten gewijzigd


Om naleving van (pre)contractuele informatieplichten te beoordelen, moet de rechter over voldoende informatie beschikken. Die informatie moet door de partij (of diens rechtsopvolger) op wie de informatieplichten rusten, worden aangeleverd. Aanvankelijk bestond bij partijen onduidelijkheid over welke informatie op welke wijze verstrekt moest worden. Daarom hebben de rechtbanken ter ondersteuning van partijen tijdelijk een informatieformulier (pdf, 826,1 KB) ter beschikking gesteld. Nieuwe jurisprudentie van de Hoge Raad en het Europese Hof van Justitie vragen, samen met de algemene rechtsontwikkeling, om een voortdurende controle en aanpassing van het informatieformulier. Maar inmiddels mogen partijen aan de hand van opgedane ervaringen in de afgelopen jaren in staat worden geacht bekend te zijn met de eisen die aan de stelplicht en onderbouwing daarvan worden gesteld. Bovendien geeft de gewijzigde Richtlijn Sanctiemodel essentiële informatieplichten duidelijke handvatten voor de rechtspraktijk. De rechtbanken gaan daarom niet door met het controleren en aanpassen van het informatieformulier. Het wordt op 1 augustus 2022 van rechtspraak.nl verwijderd.

Richtlijn Sanctiemodel essentiële informatieplichten (pdf, 21,7 KB)Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.