News

Van Dolron maakt een bijwijlen benauwend en ergerlijk egodocument


Geen verhaal, in die titel zit een wens vervat. De wens van maker Laura van Dolron om nu eens niet te doen wat ze altijd doet: een gebeurtenis in haar persoonlijke leven nemen, daar woorden aan geven en dus een verhaal van maken, en dat in een theater met een publiek te delen. Maar uiteindelijk is dat toch weer wat er gebeurt.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.